Çatı Oluk Kar Buz Önleme Sistemleri

20 Ocak 2023

Soğuk kış aylarında, kar yağışının yoğun olduğu günlerde, buzlanma ve donma gibi birçok olumsuzluk durumu söz konusu olur. Buzlanma ve donma gibi olumsuzluklar, yalnızca yollarda değil evlerin, binaların çatılarında da gözlemlenir. Çatı oluk kar buz önleme sistemleri, bu problemleri çözerek kar yağışından kaynaklı oluşabilecek riskleri ortadan kaldırır.

Çatı oluk kar buz önleme sistemleri genel olarak; ısıtıcı kablo, termostat, bağlantı aparatları ve sensörlerden oluşur. Bu sistem bütün halinde sistematik olarak ilerleyerek buzlanmanın önüne geçer.

Buzlanmadan Kaynaklı Meydana Gelebilecek Sorunlar

Özellikle çatı oluklarında meydana gelen buzlanmaların oluşturabileceği sorunlar hayati önem taşır. Çatıda çözünen buz tekrar donabilir, çatıda büyük bir hasara sebep olabilir.
Oluşan buz kütleleri düşerek yaralanmalara yol açabilir.
Eriyen buz kütleleri binanın yapısına zarar verebilir. Bu gibi problemlerin önüne geçmek için buzlanmanın önüne geçen sistemler geliştirilmiştir.

Elektrikli Isıtıcı Kablo ile Çatı Isıtma

Elektrikli ısıtıcı kablo, suyun akış yönü dikkate alınarak çatılara ve oluklara yerleştirilir. Böylece herhangi bir tehlike söz konusu olmadan, zorlu kış günlerinde bile buzlanma probleminin önüne geçilmiş olur.

Çatı ve oluklardaki buzlanmayı önlemek için özel geliştirilen bu ısıtıcı kablo, enerjilendiğinde kablo rezistansın direnç değerine göre elektrik enerjisini ısıya dönüştürme özelliğine sahiptir.

Çatı oluklarında genellikle 2 tipte ısıtıcı kablo kullanılır. Bu kablo seri dirençli ısıtıcı kablo ve kendini limitleyen (Self Regulating) olmak üzere iki şekilde imal edilir.

Seri dirençli kablo, akım değerinin yükselmesini önlemek için farklı uzunluklarda üretilir. Tek ve çift iletkenli olmak üzere iki çeşidi vardır. Tek iletkenlide bir adet rezistans vardır, çift iletkenlide ise rezistans bir uçtan diğer uca dönecek şekilde tasarlanmıştır. Seri dirençli kablo montaj edilirken birbirine temasından uzak durulmalı ve kendi çapının en az 2 katı kadar bir mesafeden bükülmelidir. Aksi halde temas halinde bulunan bölgede aşırı ısınma olacaktır. Sistemde kar ve buz dedektörü ile birlikte kullanılmaları büyük önem teşkil eder.

Kendini limitleyen kablo, sıcaklıkları arttıkça sahip olduğu teknoloji ile kendi direnç değerini değiştirme özelliğe sahiptir. Sıcaklık direnci düşük olan çatı ve oluk izolasyon malzemeleri (membran) ile birlikte güvenle kullanılabilirler. Aşırı ısınmadan dolayı yüzeye zarar verme gibi olumsuzluklara ve tehlikelere sebep olmaz.

Bu kablonun en önemli özelliği, enerji tasarrufu sağlamalarıdır. Hava sıcaklığına göre direnç değeri değiştiği için kablo ısındıkça daha az akım çekip daha az enerji harcayacaktır. Hava sıcaklığının ve nem derecesinin tespiti, buz detektörü aracılığıyla yapılır.