Endüstriyel tesislerde tanklarda ve boru hatlarında elektrikli ısıtıcı kabloların ısı izleme (heat tracing) amaçlı kullanımı oldukça yaygın ve maliyeti uygun bir yöntemdir. Buhar ve sıcak sulu sistemlere oranla electrical heat tracing kurulum maliyeti ve kullanım kolaylığı gibi konularda bir çok avantaja sahiptir.

Bu avantajlarımdan bahsedecek olursak, ısıtıcı kabloların sağladığı güvenilirlik, uzun ömürlü ve kurulumunun basit olmalarıdır. Isıtıcı kabloların esnek ve farklı güçlerde olmaları yapılan sistemin enerji verimliliği ve kontrol edilme kolaylığı sağlamaktadır.

Isı izleme (heat tracing) sisteminde kullanılan ısıtıcı kablolar gelişmiş kontrol sistemlerine bağlanarak hattın sıcaklığı anlık ve çok hassas olarak kontrol edilebilme olanağı sağlamaktadır. İzolasyon yapılarının çeşitliliği sayesinde her türlü zor koşula uygun ısıtıcı kablo çeşitleri bulunmaktadır. Buhar ve sıcak su hatları gibi korozyon ve bakım masrafları olmadığı için işletme giderleri düşüktür. Bakım veya onarım istememektedir.

Boru Hatlarında veya Tanklarda Donmayı Önlemek için

Su veya çeşitli akışkan maddelerin boru hatlarında veya donmaya karşı koruma amacıyla heat tracing uygulaması için dıs ortam sıcaklıgı izolasyon tipi ve malzemesi vb. bilgiler ile ısı kayıplarını hesaplayıp doğru güçte ve doğru malzemeler seçerek heat tracing uygulaması yapılarak boru hatlarında ve tanklarda ki sıvıların donması önlenir.

Boru Hatlarında veya Tanklarda Sıcaklık Koruma için

Boru hatlarında veya tanklarda bulunan maddelerin akışkanlığını istenilen sıcaklıkta tutmak amacıyla minimum dış ortam sıcaklığına göre istenilen sıcaklık değerinde tutulacak güçte ısı kaybı hesaplarına göre doğru güçte ısıtıcı kablo uygulaması yapılarak boru hatlarında ve tanklarda ki sıvıların istenilen değerde tutulması sağlanır.

Boru Hatlarında veya Tanklarda Isıtmak için

Tanklarda ve boru hatlarında bulunan akışkanların belirli bir sürede sıcaklığını arttırmak amacıyla doğru mühendislik hesapları ile hesaplanan güçlerde ısıtıcı kablolar kullanılarak tank ve boru hatları istenilen sıcaklık değerlerine kadar ısıtılma amacıyla yapılır.

Heat tracing sistemlerde kullanılan ısıtıcı kablo tipleri aşağıdaki gibidir.

Kendinden Regüleli Isıtıcı Kablolar (Self Regulating Isıtıcı Kablolar)

Isı izleme (Heat tracing) sistemlerde en çok kullanılan kablo tipidir. Bu ısıtıcı kablo özel karbon bazlı yarı iletken yapısı sayesinde ısındıkça harcayacağı güç azalmaktadır. Bu ısıtıcı kabloların ısıtıcı elementleri birbirlerine doğrudan temas etmemektedir. Bu yüzden de aşırı ısınma ve yakma riski bulunmamaktadır. Kendinden regüleli ısıtıcı kablolar istenilen metrajlarda kesilebilirler ve bu ısıtıcı kablolar birbirlerine temas edebilir.

Sabit Güçlü Isıtıcı Kablolar (Constant Wattage Isıtıcı Kablolar)

Bu kabloların hangi sıcaklıkta olursa olsun her metresi sabit güçte ısıtma gücüne sahiptir. Yapıları itibarıyla ısı üreten ve akım taşıyan kısımları farklı iletkenlerden imal edilmiştir. Bu ısıtıcı kablolar istenilen her boyda kesilebilir.

Bu ısıtıcı kablolar daha çok yaygın olarak yüksek sıcaklık gerektiren uygulamalar da kullanılırlar. Teflon-FEB, PTFE gibi izolasyon malzemesi ile 260°C ye kadar sıcaklıklara dayanabilecek şekilde üretilirler.

Sabit güçlü ısıtıcı kabloların bir kontrol sistemi kontrol edilmesi gerekmektedir.

Serial Resistance Isıtıcı Kablo (Seri dirençli ısıtıcı kablolar)

Bu ısıtıcı kablolar belirli boylarda ve güçlere göre fabrikalarda özel olarak üretilen ısıtıcı kablolardır. İstenilen güce göre seçilen direnç değerinde üretilen bu kablolar uygulanırken kesilemeyen ve birbirine temas etmemelidir. Twin (çift) veya Single (tek) iletkenli olarak kendi içinde 2 çeşidi vardır. Twin (çift) iletkenli ısıtıcı kablolar da tek uçtan enerji verilecek şekilde, single (tek) iletkenli ısıtıcı kablolar ile iki uçtan da enerji verilecek şekilde üretilirler. İhtiyaca göre her şekilde her alana ve her plana uygun şekilde döşenebilir. Aşırı akım koruması için kaçak akım röleleri ve sıcaklık kontrol cihazları ile kontrol edilmeleri tam güvenlik sağlarlar.

Heat Tracing Sisteminde Kullanılan Isıtıcı Kablolar

Rezistans Kablolar; Endüstriyel tesislerde, gaz ve sıvı ürünlerin tank veya boru hatlarında donmaya karşı korunması, ısı kayıplarının önlenmesi veya ısıtılması ihtiyacı ile sıkça karşılaşılır.

Endüstriyel tesislerde ısıtıcı kabloların ısı izleme (heat tracing) amaçlı kullanımı, buhar ve sıcak sulu (steam trace) sistemlere oranla sürekli bir artış göstermektedir. Bunun nedeni, ısıtıcı kabloların sağladığı uygulama kolaylığı, uzun ömürlü ve güvenilir olmalarıdır.

Ayrıca ısıtıcı kabloların sulu ve buharlı ısı izlemeye kıyasla bakım istememesi işletme masraflarında büyük katkı sağlamaktadır.

Isıtıcı kablo günümüzde rampa ısıtma, zemin ısıtma, zeminde kar buz önleme, çatı oluk ısıtma, boru hatları ısıtma, tank-silo ısıtma, hamam ısıtma gibi projelerde kullanılmaktadır.