Elektrikli Isı İzleme olarak da bilinen heat tracing, EHT Mühendislik tarafından endüstriyel tesislerde tanklar ve boru hatlarında sıcaklık kontrolü ve koruma için kullanılan ısıtıcı kabloyla yapılan bir yöntemdir. Buhar ve sıcak su sistemlerine kıyasla electrical heat tracing, kurulum maliyeti ve kullanım kolaylığı açısından birçok avantaja sahiptir.

Bu avantajlarımdan bahsedecek olursak, ısıtıcı kablonun sağladığı güvenilirlik, uzun ömürlü ve kurulumunun basit olmalarıdır. Isıtıcı kablo bakım maliyeti yoktur. Isıtıcı kablonun esnek ve farklı güçlerde olmaları yapılan sistemin enerji verimliliği ve kontrol edilme kolaylığı sağlamaktadır.

Isı izleme (heat tracing) sisteminde kullanılan ısıtıcı kablo gelişmiş kontrol sistemlerine bağlanarak hattın sıcaklığı anlık ve çok hassas olarak kontrol edilebilme olanağı sağlamaktadır. İzolasyon yapılarının çeşitliliği sayesinde her türlü zor koşula uygun ısıtıcı kablo çeşitleri bulunmaktadır. Buhar ve sıcak su hatları gibi korozyon ve bakım masrafları olmadığı için işletme giderleri düşüktür. Bakım veya onarım istememektedir.

Isıtıcı Kablo ile Boru Hatları ve Tanklarda sıcaklık koruma veya Donmayı Önlemek için .

Su veya çeşitli akışkan maddelerin boru hatlarında veya donmaya karşı koruma amacıyla heat tracing uygulaması için dıs ortam sıcaklıgı izolasyon tipi ve malzemesi vb. bilgiler ile ısı kayıplarını hesaplayıp doğru güçte ve doğru malzemeler seçerek heat tracing uygulaması yapılarak boru hatlarında ve tanklarda ki sıvıların donması önlenir.

Isıtıcı kablo yaygın olarak Boru Hatlarında veya Tanklarda Sıcaklık Koruma için

Boru hatlarında veya tanklarda bulunan maddelerin akışkanlığını istenilen sıcaklıkta tutmak amacıyla minimum dış ortam sıcaklığına göre istenilen sıcaklık değerinde tutulacak güçte ısı kaybı hesaplarına göre doğru güçte ısıtıcı kablo uygulaması yapılarak boru hatlarında ve tanklarda ki sıvıların istenilen değerde tutulması sağlanır.

Boru Hatlarında veya Tanklarda Isıtmak için

Tanklarda ve boru hatlarında bulunan akışkanların belirli bir sürede sıcaklığını arttırmak amacıyla doğru mühendislik hesapları ile hesaplanan güçlerde ısıtıcı kablo kullanılarak tank ve boru hatları istenilen sıcaklık değerlerine kadar ısıtılma amacıyla yapılır.

Elektrikli Isı İzleme (Heat Tracing)
Elektrikli Isı İzleme (Heat Tracing)

Heat tracing sistemlerde kullanılan ısıtıcı kablo tipleri aşağıdaki gibidir.

Kendinden Regüleli Isıtıcı Kablo (Self Regulating Isıtıcı Kablo)

Isı izleme (Heat tracing) sistemlerde en çok kullanılan kablo tipidir. Bu ısıtıcı kablo özel karbon bazlı yarı iletken yapısı sayesinde ısındıkça harcayacağı güç azalmaktadır. Bu ısıtıcı kablonun ısıtıcı elementleri birbirlerine doğrudan temas etmemektedir. Bu yüzden de aşırı ısınma ve yakma riski bulunmamaktadır. Kendinden regüleli ısıtıcı kablo istenilen metrajlarda kesilebilirler ve bu ısıtıcı kablo birbirlerine temas edebilir.

Sabit Güçlü Isıtıcı Kablo (Constant Wattage Isıtıcı Kablo)

Bu kablonun hangi sıcaklıkta olursa olsun her metresi sabit güçte ısıtma gücüne sahiptir. Yapıları itibarıyla ısı üreten ve akım taşıyan kısımları farklı iletkenlerden imal edilmiştir. Bu ısıtıcı kablo istenilen her boyda kesilebilir.

Bu ısıtıcı kablo daha çok yaygın olarak yüksek sıcaklık gerektiren uygulamalar da kullanılırlar. Teflon-FEB, PTFE gibi izolasyon malzemesi ile 260°C ye kadar sıcaklıklara dayanabilecek şekilde üretilirler.

Sabit güçlü ısıtıcı kablonun bir kontrol sistemi kontrol edilmesi gerekmektedir.

Serial Resistance Isıtıcı Kablo (Seri dirençli ısıtıcı kablo)

Bu ısıtıcı kablo belirli boylarda ve güçlere göre fabrikalarda özel olarak üretilen ısıtıcı kablodur. İstenilen güce göre seçilen direnç değerinde üretilen bu kablo uygulanırken kesilemeyen ve birbirine temas etmemelidir. Twin (çift) veya Single (tek) iletkenli olarak kendi içinde 2 çeşidi vardır. Twin (çift) iletkenli ısıtıcı kablo da tek uçtan enerji verilecek şekilde, single (tek) iletkenli ısıtıcı kablo ile iki uçtan da enerji verilecek şekilde üretilirler. İhtiyaca göre her şekilde her alana ve her plana uygun şekilde döşenebilir. Aşırı akım koruması için kaçak akım röleleri ve sıcaklık kontrol cihazları ile kontrol edilmeleri tam güvenlik sağlarlar.

Heat Tracing Sisteminde Kullanılan Isıtıcı Kablo

Rezistans Kablo; Endüstriyel tesislerde, gaz ve sıvı ürünlerin tank veya boru hatlarında donmaya karşı korunması, ısı kayıplarının önlenmesi veya ısıtılması ihtiyacı ile sıkça karşılaşılır.

Endüstriyel tesislerde ısıtıcı kablonun ısı izleme (heat tracing) amaçlı kullanımı, buhar ve sıcak sulu (steam trace) sistemlere oranla sürekli bir artış göstermektedir. Bunun nedeni, ısıtıcı kablonun sağladığı uygulama kolaylığı, uzun ömürlü ve güvenilir olmalarıdır.

Ayrıca ısıtıcı kablonun sulu ve buharlı ısı izlemeye kıyasla bakım istememesi işletme masraflarında büyük katkı sağlamaktadır.

Isıtıcı kablo günümüzde rampa ısıtma, zemin ısıtma, zeminde kar buz önleme, çatı oluk ısıtma, boru hatları ısıtma, tank-silo ısıtma, hamam ısıtma gibi projelerde kullanılmaktadır.