Bunker Isıtma Sistemleri, kış şartlarının ağır geçtiği bölgelerde endüstriyel verimliliği artırmanın önemli bir yoludur. Bu bölgelerde, soğuk hava koşulları, tesisteki boruların, tankların ve bunkerlerin içerisinde bulunan ürünlerin doğru sıcaklıkta depolanamamasına neden olabilir. Bu durum, hem verimliliğin düşmesine hem de üretimin durmasına neden olabilir. Ancak, bu gibi olumsuz durumları önlemenin etkili bir yöntemi mevcuttur: elektrikli ısı izleme.

Elektrikli ısı izleme, tank ve bunkerlerin içerisindeki ürünlerin ideal sıcaklıkta depolanmasını sağlar. Bu, ürün kalitesinin korunmasını ve üretim süreçlerinin kesintiye uğramamasını garantiler. Ayrıca, bu sistemler enerji verimliliğini de artırır, böylece işletmelerin enerji maliyetlerini azaltmalarına yardımcı olur.

Bunker ısıtma sistemlerinin kullanılması, kış aylarında endüstriyel tesislerin karşılaştığı zorlukları önler. Bu sayede, işletmeler kış şartlarının olumsuz etkilerinden korunurken aynı zamanda verimliliklerini ve karlılıklarını da artırabilirler. Bu nedenle, kış şartlarının ağır geçtiği bölgelerde endüstriyel tesisler için bunker ısıtma sistemleri vazgeçilmez bir çözüm haline gelmiştir.

Kış şartlarının ağır geçtiği bölgeler endüstriyel anlamda da olumsuz etkilenmektedir. Bu durum zaman zaman verimin düşmesi ile kendini gösterirken bazı durumlarda da tesiste bulunan boruların, tankların, bunkerlerin içerisinde bulunan ürünlerin doğru sıcaklıkta depolanamamasını ve üretimin durması ile sonuçlanabilir. Bu gibi olumsuz durumların önüne geçmenin bir yolu da tanklara ve bunkerlere  elektrikli ısı izleme uygulanmasıdır.

Sistem genellikle ısı yalıtımı yoluyla kayıpları telafi edecek şekilde tasarlanmıştır. Isı yalıtımı çoğu zaman yetersiz kalmaktadır. Bu da  ürünün donması ya da istenilen sıcakta tutulamaması gibi durumlara neden olmaktadır.

Tank ya da bunkerlerin dışına  sabitlenen ısıtıcı kablo ile bu olumsuz durumun önüne geçmek mümkündür. Uygulamanın tam verimde çalışabilmesi ısı hesaplarının doğru yapılması ile ilgilidir. Mühendislik hesaplamaları yapılırken dış ortamın sıcaklığı, minimum ortam sıcaklığı, maksimum ortam sıcaklığı, tutulmak istenen sıcaklık gibi birçok faktörün konusunda deneyimli mühendisler tarafından hesaplanması gerekmektedir. Teoride yapılan hesaplar kadar uygulama yapacak personelin de bu konuda uzman olması gerekmektedir. Teoride planlanan ısı hesabının gerçekte uygulanacak olan yüzeye uygulanabilirliği dikkatlice tetkik edilmelidir.

EHT Mühendislik deneyimli teknik ekip kadrosu ile tamamen uygulamalara özel programlar kullanarak en uygun kabloyu titizlikle belirlemektedir.