Endüstriyel Isıtıcı Kablonun Kullanım Alanları

20 Ocak 2023

Endüstriyel ısıtıcı kablo, Madenlerde, petrol ve enerji rafinelerinde, büyük fabrikalarda, işletmelerde ve sanayi bölgelerinde, Heat trace (ısı izleme) amacıyla yaygın kullanıma sahiptir.

Heat tracing yani ısı izleme, sağladığı avantajlarından dolayı sıkça kullanılan bir uygulamadır. Elektrikli ısıtıcı kabloyla uygulanan ısı izleme sistemlerinin sağladığı avantajlar:

 • Kurulumu kolay ve pratiktir.
 • Uygun maliyetlidir.
 • Kullanılan ortamda güvenliği korur, herhangi bir tehlike oluşturmaz.
 • Esnek yapıdadır.
 • İhtiyaca göre farklı güçlerde imal edilirler.
 • Bakıma ve onarıma ihtiyacı yoktur.
 • İşletme giderleri düşüktür.
 • Enerji verimliliği sağlar.
 • Sistemin kontrol edilebilirliğini kolaylaştırır.

Endüstriyel ısıtıcı kablo; boru hatlarında, bunkerler de ve tanklarda ısıyı izlemek, donmayı önlemek ve sıcaklığı korumak amacıyla da yaygın olarak kullanılır.

Donmayı Önlemek İçin Kullanım

Boruların içerisindeki sıvının donmasını önlemek için ısıtıcı kablo kullanılır. Bu sistemin kurulması için boru hatlarının, çapı ve uzunluğu, dış ortam sıcaklığı, izolasyon malzemesi ve kalınlığı gibi bilgiler doğrultusunda ısı kaybı hesaplanır ve ona yönelik güçte ısıtıcı kablo seçilerek izleme sistemi kurulur.

Sıcaklığı Korumak İçin Kullanım

Tankların veya boru hatlarındaki akışın sıcaklığını istenen seviyede sabit tutmak amacıyla, ısı kaybı hesabı yapılarak uygun güçteki kablo ile sistem kurulur. Böylece herhangi bir soğuma, donma olmaz ve sıcaklık oranı istenilen seviyede tutulabilir.

Isıtmak İçin Kullanım

Tanklarda veya boru hatlarında donmayı önlemek için geliştirilen diğer sistemdir. Sıcaklık değeri düştüğünde, sıcaklık değerini istenilen seviyeye ulaştırmak amacıyla ısıtma kablosu kullanılır. Isıtma işlemi diğer heat trace amaçlarından hesaplama olarak daha karmaşıktır. Isıtılmak istenen ürünün yapısı boru çapı, izolasyon bilgisi ve ne kadar sürede ısıtılmasını istemek gibi birçok etmen hesaplanarak sistem tasarlanmalıdır.

Endüstriyel Isıtıcı Kablo Çeşitleri

Farklı ihtiyaçlara göre farklı endüstriyel ısıtıcı kablo çeşitleri geliştirilmiştir. Bunlar:

 • Kendinden regüleli kablo
 • Sabit güçlü kablo
 • Seri dirençli kablo

Kendinden Regüleli Kablo

Sık kullanılan kendinden regüleli kablo, yarı iletken yapıya sahiptir. Böylece ısı için harcadığı güç minimum seviyede kalır. Enerji tasarrufu sağlar. Herhangi bir aşınma veya yanma riski yoktur. İhtiyaca göre istenilen boyutta kesilebilirler.

Sabit Güçlü Kablo

Her metresi sabit güçte ısıtma gücüne sahip yapıda olan sabit güçlü kablo, yüksek sıcaklık gerektiren durumlarda kullanılır. İzolasyon malzemeleri 260°C’ye kadar sıcaklığa karşı dirençlidir.

Seri Dirençli Kablo

İhtiyaca olan güç değerine göre üretilebilen seri dirençli ısıtıcı kablo, çift ve tek iletkenli olarak iki şekilde mevcuttur. Tek iletkenli olanlar iki uçtan enerjiyle, çift iletkenli kablo ise tek uçtan enerjiyle çalışır. Her plana ve alana uygun olacak şekilde imal edilir.