Isıtıcı Kablo ile Çatı Oluk Kar-Buz Eritme

6 Ağustos 2022

Ülkemizin bazı bölgelerinde kış mevsimi ağır geçmektedir. Bu kış koşulları insanların hayatlarını çok olumsuz etkilemektedir. Bina çatılarında kar yükü hesaplamaları ve mimari hatalardan dolayı çatı olukları ve çatılar, kar ve buzlanma nedeniyle zarar görüp çökmektedir. Isıtıcı Kablo ile Çatı Oluk Kar-Buz Eritme yöntemi, bu tür olumsuz durumları önlemek için etkili bir çözümdür. Bu sistem, çatı yüzeyine veya derelerin içerisine sabitlenen ısı izleme (heat tracing) yöntemiyle çatı oluklarını ısıtarak kar ve buzlanmanın önüne geçer. Kar buz dedöktörü olarak adlandırılan bu sistem, sürekli olarak çalışmaması için nem ve sıcaklık sensörleri ile kontrol edilir. Nem sensörü, ortamda nem oluştuğunda devreye girerken, sıcaklık sensörü ise ortam sıcaklığının istenilen değerin altına düştüğünde devreye girer. Sensörlerin her ikisi de aktif olduğunda, sistem çatı oluklarında kar ve buzlanmayı engelleyerek çatının dayanıklılığını artırır ve insanların güvenliğini sağlar. Bu sayede, çatıların zarar görmesi ve çökme riski önemli ölçüde azaltılmış olur.

Geçmişte kar ve buzlanma oluşmasını önlemek için birçok çalışma yapılmıştır, tuzlama, kimyasal sıvılar vb. fakat bunların hepsi probleme geçici çözüm olmuş hatta bazı uygulamalar yapıya zarar vermiştir. Elektrikli ısıtıcı kablo ile çatı ısıtma sistemleri ile çatı ve oluğa hiçbir zarar verilmemektedir. Bu sistem geçici bir çözüm yolu olmamakla, uzun yıllar çatılarda kar ve buzlanmanın önlendiği bir uygulama biçimidir.

Çatı yüzeyine veya derelerin içerisinde sabitlenen Isıtıcı kablo ile çatı oluklarını ısıtarak kar buzlanmanın önüne geçilir. Kar buz dedöktörü ile kontrole dilen sistem devamlı olarak çalışmaması için 2 adet sensör ile kontrol edilir. Bu sensörler nem ve sıcaklık sensörleridir. Nem sensörü ortamda nem oluştuğunda devreye girer sıcaklık sensörü ise ortamda sıcaklığın istenilen değerin altına düşünce devreye girer. Bu sensörlerin ikisi de aktif olması durumunda sistem çalışarak çatı oluklarında kar ve buzlanma engellenmiş olur.

Isıtıcı kablo ile çatı ve oluk kar buz eritme sisteminde en önemli nokta çatı derelerinin zemin genişliğine bağlı olarak sistemin dizayn edilmesidir. Oluk genişliğinin 30 cm olduğu bir olukta çatı ısıtma sistemi için kullanılacak ısıtıcı kablo 3 sıra olmalıdır. Eğer dere içinde 1 sıra ısıtıcı kablo kullanılırsa sadece 10-12 cm kısımda kar ve buz eritilecek ama diğer bölgelerde buzlanma devam edecek. Kar ve buzlanma çatı üzerinde çok uzun süre kalırsa ve çatı örtüsü içerisine sızması ile zamanla bina yapısını bozacaktır. Bu zararları önlemek çatı, oluk ısıtma sistemleri ile binanızın daha çok uzun yıllar kar ve buzdan zarar görmeden kullanabilirsiniz.